Terms of service - FortMU - Polski Serwer MuOnline
   
 
Lost User ID or Password ?
Start playing now Sign Up!
 
 
  EVENTS COUNTERS

  DS :
  BC :
  Inwazja :
  CC :
  IT :


  TUTORIALS
  MuOnline - Podstawy gry
  MuOnline - Tworzenie gildi

  EVENTS
  CryWolf Event
  Doppelganger Event
  Last Man Standing Event
  Raklion Event
  Nightmare Event

  Golden Moobs Invasion
  every 6 hours

  Red Dragon
  every 6 hours

  White Wizard
  every 6 hours

  Santa Event
  21:56 (09:56pm)

  Skeleton King
  every 6 hours

  Meduza Event Swamp Of Peace
  15:00 (03:00PM)
  20:00 (08:00PM)


  SELUPAN
  every 6 hours


  KUNDUN
  every 12 hours


  GOLDENs (quantity / name)

  7 // Golden Budge Dragon
  2 // Golden Dragon
  2 // Golden Titan
  2 // Golden Soldier
  2 // Death King
  2 // Death Bone
  8 // Golden Goblin
  2 // Golden Dragon
  2 // Golden Lizard King
  2 // Golden Vepar
  2 // Golden Tantalos
  2 // Golden Wheel
 
Regulamin serwera

ENGLISH HERE


Jeżeli zamierzasz rozpocząć grę na serwerze FORT MU, to w pełni akceptujesz poniższy regulamin. Jeżeli nie akceptujesz, nie rozpoczynaj gry, ponieważ niniejszy regulamin obowiązuje każdego. 

EDYCJA 1: ZAKOŃCZONA
EDYCJA 2: W TRAKCIE...

ZASADY OGÓLNE: 

1. Aby rozpocząć grę na serwerze FORT MU należy założyć konto na stronie www.fortmu.com oraz dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Hasło dostępowe do gry nie powinno zawierać znaków specjalnych, jedynie litery i cyfry z uwzględnieniem wielkości liter. Maksymalne hasło powinno mieć nie więcej niż 10 znaków.
2. Serwerem zarządza administrator wraz z pomocą game masterów do tego uprawionych. Informację o teamie oraz możliwość kontaktu z nami gracz znajdzie na stronie www.fortmu.com.
3. Każdy gracz zobowiązany jest do przstrzegania regulaminu.
4. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz w ustawieniach serwera, nie informując o tym użytkowników.
5. Wszelkie spory należy rozwiązywać poprzez kontakt z administracją na serwerze Discord.
6. Decyzję w przypadku nierozwiązanego dostatecznie sporu podejmuje administrator, jest ona ostateczna i nie podlega dyskusji.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości zablokowania konta gracza, usunięcie przedmiotów z jego konta, obniżenie statystyk i wykonywania dowolnych działań na koncie gracza bez podania przyczyny.
8. Za złamanie regulaminu gry, użytkownik otrzymuje ostrzeżenie, blokadę czasową lub IP na stałe w zależności od rangi popełnionego przewinienia.
9. Użytkownik może otrzymać maksymalnie 3 ostrzeżenia, po których konto zostaje zablokowane na czas określony przez Administratora. Nie ma reguł co do czasu trwania blokady, decyzję podejmuje administrator, gracz godzi się z nią.
10. Użytkownik ma możliwość wsparcia serwera dotacją za pomocą przelewu poprzez PayPall (50 PLN), w zamian za to Administrator w ramach podziękowania może przyznać dostęp do serwera VIP na czas 30 dni. Wszelkie pozostałe dotacje na rzecz serwera, dzięki którym gracz ma dostęp do sklepu z przedmiotami dostępnymi w grze (Webshop / kredyty) nie przechodzą na kolejną edycję.
11. Na serwerze istnieją 2 podserwery, [PVP] oraz [VIP]. Na każdym z nich obowiązują ZASADY OGÓLNE oraz dodatkowe (opisane dokładnie poniżej). Podserwer [CS] (Crywolf) jest podserwerem PVP (wspólna walka rywalizacja dozwolone) i panują tam zasady PVP (nie dotyczy EVENTU CW).
12. Nazwa postaci lub gildii nie może być wulgarna, obraźliwa i zawierać treści rasistowskich bądź innych zabronionych prawem.
13. Zabrania się używania wulgarnych i obelżywych słów wobec innych osób.
14. Obrażanie innych w gildii i sojuszu nie podlega karze od administratora serwera, tego typu sprawy rozwiązuje Alliance Master lub Guild Master.
15. Za podszywanie się pod Game Master-a lub Administratora serwera gracz otrzymuje BAN IP z dożywotnim brakiem dostępu do serwera, oraz jego strony internetowej i forum.
16. Administrator nie jest osobą odpowiedzialną za pomoc w rozwiązywaniu problemów w grze. Należy korzystać z grupy na facebooku, na której można napisać post z określeniem występującego problemu. Gracze którzy będą stale pomagali innym w rozwiązywaniu problemów, mogą zostać nagrodzeni przed Administratora specjalnym upominkiem rzeczowym.
17. Jakiekolwiek próby działania na szkodę serwera: hacking, kopiowanie przedmiotów w grze, używanie programów ingerujących w grę oraz handel kontami/postaciami/przedmiotami w grze za realne pieniądze jest surowo zabronione.
18. Gracz który wykorzysta bug, lukę w grze do wykonywania czynności niestandardowych tj. kopiowanie itemów, zwiększanie statystyk, nienaturalne wzbogacenie konta i siły postaci w grze, a nie zgłosi tego administratorowi poprzez PW na oficjalnym fanpage-u serwera lub na  Discord - otrzyma ban IP dożywotnio. Na serwerze całkowicie zabrania się komunikowania na temat bugów które mogły zostać ewentualnie znalezione przez gracza.
19. Jeśli zauważysz, że ktoś złamał regulamin niezwłocznie powiadom Administratora lub GameMastera dołączając zrzuty ekranu lub filmik z gry. Niezgłoszenie podejrzanej sytuacji może grozić blokadą dostępu do gry.
20. Zabrania się udostępniania swojego konta innym osobom, w szczególności posiadającym blokadę dostępu do serwera.
21. Na serwerze nie ma zakazu AFK (Away from Keyboard). Należy przy tym pamiętać, że ktoś może Cię zabić (zgodnie z opisem podserwerów)
22. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za:
a) konta użytkowników - za wszelkie działania/nieprawidłowości/złamanie regulaminu odpowiada tylko i wyłącznie właściciel konta
b) handel przedmiotami w grze, kradzież przedmiotów (np: niezwrócenie po ulepszeniu, włamanie na konto, podanie hasła innemu graczowi, nagłe zniknięcie);
c) straty spowodowane błędami w grze – te są eliminowane w miarę możliwości Administratora
23. Gracz korzystający z Webshopa nie ma możliwości wymiany kupionych kredytów na gotówkę, tak samo jak przedmiotów które już kupił / nawet w przypadku omyłkowego zakupu czegoś innego.
24. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwera wraz ze stroną internetową i forum na określony czas lub dożywotnio, bez podania przyczyny z brakiem możliwości zwrotu środków graczy przeznaczonych na rozwój serwera (donate / kredyty / webshop / pakiet vip) w formie PLN.
25. Czas trwania każdej z edycji serwera ustalany jest przez Administratora i podawany w specjalnym komunikacie na stronie internetowej www.fortmu.com.
26. W przypadku wykorzystania przez Administratora oprogramowania do usuwania zdublowanych przedmiotów w grze, wszelkie przedmioty które znikną z kont graczy nie będą zwracane. Nie ma możliwości zgłaszania pomyłki w celu przywrócenia przedmiotu.
27. Regulamin może być aktualizowany w dowolnym momencie bez powiadomienia graczy przez Administratora. Każdy ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, a także przeglądać jego treść przynajmniej raz w miesiącu. 

 

DOTACJE:

1. Wszystkie wpłaty na serwer są dobrowolne i świadome. Nie podlegają zwrotowi.
2. W przypadku złamania regulaminu i blokady konta, środki wpłacone na rzecz serwera nie będą zwrócone.
3. Dostęp do konta VIP można uzyskać przy dotacji serwera w kwocie 50 PLN / miesiąc.
4. Dostęp do panelu WEBSHOP otrzymuje każdy gracz. Możliwość zakupu przedmiotów w grze wiąże się z dobrowolną dotacją na rzecz serwera w dowolnej kwocie. System automatycznie przelicza kwotę na ilość kredytów które po wpłacie automatycznie dodane zostaną na konto gracza.
4. W przypadku zamknięcia serwera wpłaty nie będą zwracane.
5. Przedmioty kupione z kredytów za dotację nie przechodzą na kolejną edycję serwera.
6. Gracz otrzymuje 15% wartości kredytów z aktualnej edycji serwera na kolejną do wydania w webshop.
7. Aby otrzymać 15% wartości kupionych kredytów z poprzedniej edycji serwera, należy zgłosić się do Admina za pośrednictwem Discord najpóźniej do 7 dni od daty startu nowej edycji. Po tym czasie promocja już nie obowiązuje.

 
DODATKOWE ZASADY PODSERWERA NON-PVP  (brak tego podserwera podczas 2 edycji)
1. Obowiązuje zakaz zabijania innych graczy, odbierania im spotów, przejmowania zabijanych złotych potworów, chyba że gracz przestanie bić potwory przez minimum 30 sekund lub zostanie przez nie zabity.
2. Zabrania się rezerwowania spotów dla innych. Gracz który ma 400 lvl ma obowiązek opuścić spot, zwłaszcza gdy w kolejce czeka inny gracz.
3. Pierwszeństwo w walce podczas konkursu Night Mare w Kanturu Relic ma osoba, która weszła tam pierwsza.
 
DODATKOWE ZASADY NON-PVP na podserwerze VIP 
1. Obowiązuje zakaz zabijania innych graczy, odbierania im spotów, przejmowania zabijanych złotych potworów, chyba że gracz przestanie bić potwory przez minimum 30 sekund lub zostanie przez nie zabity.
2. Zabrania się rezerwowania spotów dla innych. Gracz który ma 400 lvl ma obowiązek opuścić spot, zwłaszcza gdy w kolejce czeka inny gracz.
 

ZASADY PVP - SERWER GŁÓWNY

1. Zabijanie innych graczy podczas rozgrywki jest dozwolone. Jedyny wyjątek to event CryWolf 
2. Przejmowanie spotów jest dozwolone z wyłączniem mapy STADIUM.
3. Na naszym serwerze zabrania się całkowicie przejmowania złotych potwórów osobom, które aktualnie je biją, a także nie wolno podnosić boxów które wypadną osobom które ubiły potwora. Jeżeli gracz zostanie zabity przez złotego potwora, możesz go przejąć pod warunkiem że gracz nie zdąży wrócić zanim go ubijesz. Jeżeli wróci - w dalszym ciągu należy do niego i musisz odejść. Za nieprzestrzeganie tego punktu jest ostrzeżenie dla konta gracza.
4. Każdy może podnieść item z ziemi, nawet z boxów które gracz wyrzuca z plecaka. Należy robić to w miejscu w którym nie ma innych graczy.

 DODATKOWE ZASADY POD-SERWERA VIP

1. Nie wolno zabijać innych graczy.
2. Nie wolno przejmować spotów.
3. Można rezerwować spot dla kolegów.
4. Nie wolno kraść przedmiotów ze spotu, goldenów na których expi gracz.
5. Podczas Eventów nie przeszkadzamy sobie. Pierwszeństwo mają pierwsi docierający na Event gracze.
6. Nie wolno zamykać eventu NightMare w Kanturu Relic, pozostaje on otwarty przez 24/7.
7. Dostępu do konta VIP nie można przenosić na inne konta.

 

EVENTY:

Informacje dotyczące konkursów na serwerze znajdują się na stronie www.fortmu.com oraz na grupie Facebookowej:

 

TYTUŁ ZDOBYWCY FORTU

1. Aby otrzymać tytuł zdobywcy należy wyexpić 5 postaci na jednym (tym samym koncie) na 100 resów i 400 lvl.
2. Gracz który ubiega się o tytuł zdobywcy musi posiadać skrzydła 3 lvl oraz złotego fenrira.
3. Na koncie NIE MOŻE być żadnej postaci z Grand Resetem.
4. W przypadku, gdy Twoje konto kwalifikuje się do zdobycia nagrody w konkursie TYTUŁ ZDOBYWCY FORTU, skontaktuj się z administratorem poprzez PW na Fanpage-u.
5. Nagrodą dla pierwszego gracza który wykona zadanie jest dowolny set, full option + skrzydła 3 lvl full option + złoty fenrir z wybranymi opcjami na obecną i kolejną edycję serwera. Po jej zakończeniu zostaje on usunięty a gracz rozpoczyna przygodę z o tytuł ZDOBYWCY od nowa.
6. Gracz który otrzyma nagrodę nie może jej oddać innemu graczowi, nie może jej sprzedać. Należy tylko do niego. W przypadku przekazania któregoś z itemów innej osobie, otrzymuje BAN IP.

 

CASTLE SIEGE

1. CS ustawiony jest na Niedzielę od 09:00 do 11:00 godziny.
2. O pierwszym cyklu CS danej edycji serwera, gracze zostaną poinformowani za pomocą informacji na stronie internetowej serwera, grupie FB, Fanpage-u i na Discord.
3. Zapisywanie fikcyjnych gildii na CS jest zabronione i karane banem.
4. Nie stawienie się zapisanej gildii i GuildMastera na CS skutkuje banem na postać GuildMastera.
5. W przypadku nieobecności GuildMastera podczas CS może on udostępnić konto koledze, pod warunkiem że nie jest on objęty banem.

 

CRYWOLF

1. Obowiązuje całkowity ZAKAZ PK podczas trwania EVENTU.

 

DEEP EVENT

 1. Obowiązuje całkowity ZAKAZ PK podczas trwania EVENTU.
 

NAGRODA ZA GRAND RESET

1. Nagroda za Grand Reset należy wyłącznie do gracza, który ją otrzymał. To oznacza, że nie wolno przekazywać jej innemu graczowi.
2. Nagrode za Grand Reset można przekazać na swoje drugie konto w grze.
3. Nagrody za Grand Reset nie przechodzą na kolejną edycję serwera.

KONIEC 1 EDYCJI SERWERA

1. Koniec pierwszej edycji serwera zostanie wyznaczony w specjalnym komunikacie na stronie głównej jako "news".
2. Wszystkie przedmioty zostają skasowane i gracz zaczyna od 0 rozgrywkę w drugiej edycji serwera.
3. Wszystkie statystyki gracza są czyszczone i gracz zaczyna rozgrywkę od 0.
4. Konta i postacie (nicki) nie są usuwane lecz czyszczone do zera.
28.02.2023r. zkończyła się pierwsza edycja serwera FORT-MU.
 

KONIEC 2 EDYCJI SERWERA

1. Koniec drugiej edycji serwera zostanie wyznaczony w specjalnym komunikacie na stronie głównej jako "news".
2. Wszystkie przedmioty zostają skasowane i gracz zaczyna od 0 rozgrywkę w drugiej edycji serwera.
3. Wszystkie statystyki gracza są czyszczone i gracz zaczyna rozgrywkę od 0.
4. Konta i postacie (nicki) nie są usuwane lecz czyszczone do zera.
 
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2023r. godz. 12:56

 


You are not loged in, Log in
Let's play!
 
Server Status: OfflineCastle Owners:
HUSARIA
Guild Master: Szael


Total accounts:  1208
GM:  1
Version:  S6 Ep3
Total characters::  929
In game:  23
Exp:  20x
NoN PVP Exp:  20x
Vip Exp:  25x
Banned:   0 
Drop:  20%
Total guilds  7

ADMIN: FORT

Contact

 
N.
Nick
Level
Resety (GR)
1
SSKANDAL
400
100 (4)
2
theo
400
68 (3)
3
Grunt
400
56 (2)
4
Evil
400
100 (1)
5
Cassius
400
100 (1)
6
SNOW
400
100 (1)
7
Zaknafein
367
99 (1)
8
Stefcia
333
84 (1)
9
Szaelik
400
43 (1)
10
ACED
353
42 (1)
11
CYCATY
1
30 (1)
12
ElfsHarky
1
17 (1)
13
SmSharky
1
14 (1)
14
Gder
1
11 (1)
15
Drahenfels
382
2 (1)
16
Troll
400
100 (0)
17
Bravo2
400
100 (0)
18
Robocop1
400
100 (0)
19
Wiedzmin
400
100 (0)
20
Tanos
400
100 (0)
21
Szael
400
100 (0)
22
Grim
400
100 (0)
23
Asis84
400
100 (0)
24
GrzybekPL
400
100 (0)
25
SiwekPL
400
100 (0)
 
N.
Nazwa
Logo
Punkty
Osob.
1
Wilki
0
3
2
TAYLOR
0
2
3
Punkt
0
2
4
Inflacja
0
52
5
HUSARIA
0
34
6
HUSAR
0
23
7
CHAOS
0
1