News - FortMU - Polski Serwer MuOnline
   
 
Lost User ID or Password ?
Start playing now Sign Up!
 
 
  EVENTS COUNTERS

  DS :
  BC :
  Inwazja :
  CC :
  IT :


  TUTORIALS
  MuOnline - Podstawy gry
  MuOnline - Tworzenie gildi

  EVENTS
  CryWolf Event
  Doppelganger Event
  Last Man Standing Event
  Raklion Event
  Nightmare Event

  Inwazje Golden Moobów
  08:00 / 09:30 / 16:30
  17:30 / 18:30 / 19:30
  20:30 / 22:00 / 01:00
  02:00

  Red Dragon
  01:00 / 03:00 / 13:00
  15:00 / 23:00

  White Wizard
  03:30 / 05:30 / 07:30
  11:30 / 15:30 / 19:30
  23:30

  Santa Event
  21:56

  Skeleton King
  08:00 / 12:00 / 20:00

  Meduza Event Swamp Of Peace
  15:00 / 20:00


  SELUPAN
  co 6 godzin


  KUNDUN
  co 12 godzin


  GOLDENY (ilość / nazwa)

  Resp - Komunikat w grze
  (inwazja + nazwa mapy)

  7 // Golden Budge Dragon
  2 // Golden Dragon
  2 // Golden Titan
  2 // Golden Soldier
  2 // Death King
  2 // Death Bone
  8 // Golden Goblin
  2 // Golden Dragon
  2 // Golden Lizard King
  2 // Golden Vepar
  2 // Golden Tantalos
  2 // Golden Wheel
 
Informacje
Server Updates
Posted on on 16-01-2023 | 11:08


W ostatnich dniach wdrożyliśmy sporą ilość poprawek na serwerze, dzięki którym gra jest przyjemniejsza i pozbawiona wielu błędów. 
- Zmiana spotów na mapie Stadium (dodanie spotów dla graczy o wyższych statystykach)
- Poprawa dropu z bossów + zwiększenie ich siły (Balgass, Nightmare, Kundun, Medusa, Erohim, Dark Elf, Selupan)
- Naprawione zostało działanie eventu w Cry Wolf
- Poprawa działania Chaos Goblin Machine
- Poprawiono drop ancient + luck na mapie Land of Trials (wcześniej nie pojawiały się przemioty z luck)
- Delgado, wymiana 30x Lucky Coin (poprawa seed oraz seed sphere, wyeliminowanie zbugowanych przedmiotów)
- Horn of Fenrir (poprawa % skuteczności prania)
- ZYRO NPC ( dodaliśmy na mapie Lorencia postać ZYRO, u której można wykonać quest na powiększenie swojego plecaka w grze )
- Drop ZEN zmniejszony na wszystkich mapach (z wyłączniem Stadium dla nowych graczy) oraz LOT i CryWolf (Będzie walutą podczas 2 edycji serwera)
- Włączono możliwość handlu przedmiotami +FO
- Naprawiono działanie eventu Castle Siege
- W panelu gracza dodano zakładkę "Poradnik gry" z tutorialami
Dodatkowo, jesteśmy w trakcie wdrażania skryptu w panelu gracza "Wymiana przedmiotów" który w krótce będzie dostępny dla graczy.
Już niebawem kolejna lista poprawek i ulepszeń. 
Zapraszamy do wspólnej rozgrywki na FORT MU.

-----------------------------------------------

In recent days, we have implemented a large number of fixes on the server, which make the game more enjoyable and free of many bugs.
Change of spots on the Stadium map (addition of spots for players with higher statistics)
Improvement of boss drops + increase in their strength (Balgass, Nightmare, Kundun, Medusa, Erohim, Dark Elf, Selupan)
The Cry Wolf event has been fixed
Improved operation of the Chaos Goblin Machine
Improved ancient + luck drop on Land of Trials map (previously, items with luck did not appear)
Delgado, exchange of 30x Lucky Coin (improvement of seed and seed sphere, elimination of bugged items)
Horn of Fenrir (improvement of washing efficiency%)
ZYRO NPC (added the ZYRO character on the Lorencia map, where you can do a quest to increase your backpack in the game)
ZEN drop reduced on all maps (except Stadium for new players) and LOT and CryWolf (will be the currency during the 2nd server edition)
Trade of +FO items enabled
Castle Siege event fixed
A "Game Guide" tab with tutorials was added to the player panel
Additionally, we are currently implementing a "Item Exchange" script in the player panel which will soon be available for players.
Soon another list of fixes and improvements.
We invite you to play together on FORT MU.

-----------------------------------------------

En los últimos días, hemos implementado una gran cantidad de correcciones en el servidor, lo que hace que el juego sea más agradable y libre de muchos errores.
Cambio de puntos en el mapa Stadium (adición de puntos para jugadores con estadísticas más altas)
Mejora del drop de los jefes + aumento de su fuerza (Balgass, Nightmare, Kundun, Medusa, Erohim, Dark Elf, Selupan)
El evento Cry Wolf ha sido arreglado
Mejorado funcionamiento de la máquina Chaos Goblin
Mejorado el drop ancient + luck en el mapa Land of Trials (anteriormente, los objetos con luck no aparecían)
Delgado, intercambio de 30x Lucky Coin (mejora de seed y seed sphere, eliminación de objetos con errores)
Horn of Fenrir (mejora de eficiencia de lavado%)
ZYRO NPC (agregamos el personaje ZYRO en el mapa Lorencia, donde se puede hacer una quest para aumentar la mochila en el juego)
Drop de ZEN reducido en todos los mapas (excepto Stadium para nuevos jugadores) y LOT y CryWolf (será la moneda durante la 2da edición del servidor)
Comercio de objetos +FO habilitado
Evento Castle Siege arreglado
Se agregó una pestaña "Guía de juego" con tutoriales al panel del jugador.
Además, actualmente estamos implementando un script "Intercambio de objetos" en el panel del jugador que pronto estará disponible para los jugadores.
Pronto otra lista de correcciones e mejoras.
Los invitamos a jugar juntos en FORT MU.

By Admin (Administrator)
Network RSS feeds
rss_feed

You are not loged in, Log in
Witaj na naszym serwerze!
 
Server Status: OfflineCastle Owners:
InflacjA
Guild Master: Yapas


Total accounts:  518
GM:  1
Version:  S6 Ep3
Total characters::  718
In game:  0
Exp:  25x
NoN PVP Exp:  20x
Vip Exp:  35x
Banned:   0 
Drop:  20%
Total guilds  10

ADMIN: FORT

Contact

 
N.
Nick
Level
Resets (GR)
1
Almir
400
65 (2)
2
RageMG
400
60 (1)
3
Yapas
400
42 (1)
4
FeciuRRo
341
27 (1)
5
Sidor
145
25 (1)
6
krys
47
21 (1)
7
RiRi
397
20 (1)
8
RudeBoy
400
17 (1)
9
DawidoO
400
10 (1)
10
Expik
400
10 (1)
11
omatko
1
4 (1)
12
Plucik93
252
0 (1)
13
UareDead
400
100 (0)
14
Seba
400
100 (0)
15
Belitte
400
100 (0)
16
Zandi
385
91 (0)
17
jazdaBabka
400
87 (0)
18
Hooligan
397
86 (0)
19
DAmCiMoc
400
85 (0)
20
Amma
400
84 (0)
21
Szukacz
400
84 (0)
22
EmDzi
1
84 (0)
23
mrUZO
68
76 (0)
24
Pepunio
369
65 (0)
25
GanjiChce
384
61 (0)
 
N.
Name
Logo
Points
Ppl.
1
WaTYYkaN
0
23
2
RzYmM
0
16
3
Recesja
0
2
4
InflacjA
0
45
5
HORDA
0
7
6
FuckSejm
0
1
7
CrImInaL
0
10
8
AvataR
0
21
9
ARTIST
0
1
10
1ManArmy
0
1